top of page

Updated: Nov 4, 2021

Skuespiller som skriver kortfilmerHva er din rolle innen kunst og kulturliv?


Jeg er skuespiller og skriver kortfilmer. Jeg har utdannelse som skuespiller og har tatt kurs i kreativ skriving.


Hvor lenge har du virket som kunstner/kulturarbeider i Norge?


Jeg har vært skuespiller siden jeg ble ferdig med utdanningen sommeren 2012.


Hvilke saker brenner du for?

Jeg brenner for mer mangfold i film og TV og for gode historier.


Hvorfor er du medlem i INN?

Jeg er medlem i INN fordi jeg synes det er viktig at alle får en lik sjanse på arbeidsmarkedet innen sitt felt. Dessverre er det mye urettferdighet i kreative bransjer.


Hvordan kan INN tjene deg?

Belyse og gjøre regjeringen og fagforbundene klar over hvordan aktører i bransjen blir behandlet.


Hva er det beste og verste du har opplevd som kunstner/kulturarbeider i Norge?

Det verste jeg har opplevd er rasisme og mikroaggresjon pga min ene etniske bakgrunn. Jeg er norsk og asiatisk. Noen må da påpeke at jeg er halvt norsk og halvt asiatisk, men jeg er like mye begge delene, man kan ikke dele folk inn i halvdeler. Min asiatiske del definerer hva slags roller jeg blir kalt inn til mer enn min erfaring. Da er det også ofte en stereotypisk rolle jeg blir kalt inn til. Det er sjelden den norske delen har blitt anerkjent.


Burde myndighetene foreta jevnlig kartlegging av strukturelt mangfold og etniske minoriteters situasjon i norsk kunst og kulturliv?

Ja absolutt. Dette er nødvendig.


Om du kunne endre direkte én sak i norsk kunst og kulturliv, hva ville det være?

At castingbyråer og castere må utlyse de filmener/TV-seriener/prosjektener de caster til. Hvilke roller de caster og ha rolleutlysninger hvor skuespillere skal kunne søke på rollen. Om de fortsetter å bare bruke arkivet er det vanskelig for nye skuespillere å vise sitt potensial, da de ikke får søkt en gang.


Jeg synes også skuespiller forbundet burde gå gjennom retningslinjene for å være medlem. Jeg synes de kan være litt utdatert. Man kan ha gått på kurs og skoler og være det LA og London kaller en Working Actor, det vil si at man har en annen jobb mens man studerer skuespill og går på auditions.


I Norge må man enten ha bachelor i skuespill eller ha sin hovedinntekt fra skuespill. Dette utelukker da skuespillere som kommer fra en lavere økonomisk klasse og som rett og slett ikke har råd til visse studier. En annen ting er at man er aldri ferdig utdannet skuespiller, så hvorfor blir det lagt så mye vekt på bachelor men ikke andre kurs?


Hvilken sak eller situasjon i kulturlivet ville du endret direkte om du var kulturminister, institusjonsleder eller annen kulturleder med makt?

Jeg hadde krevd kvotering foran og bak kamera. Hadde også krevd at alle roller ble utlyst så man kunne søke på dem. Det er faktisk en jobbutlysning og man skal utlyse dem.


Hva er din beskjed til den påtroppende kulturministeren?

Det er hele generasjoner som aldri har vært representert i kulturlivet. Det er like viktig å representere mangfoldet i de eldre generasjonene som mangfoldet i de neste generasjonene. Det hjelper ikke bare med tiltak for mangfold i den neste generasjonen når mangfoldet alt er her, det har vært her lenge. Det må tiltak til for å finne de glemte talentene i eldre generasjoner også, de som aldri fikk lov til å eksistere som den de er.


bottom of page