top of page

Dramaturg, kritiker og INN-medlem Rania Broud bidro til bransjesamtalen "Mangfold på scene, lerret og skjerm" som Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA), Norsk Skuespillersenter og Norsk Skuespillerforbund inviterte til 18. november.


Nå er hennes bidrag publisert som debattinnlegg i Scenekunst.no!


Rania Broud. Foto: Øyvind Eide18. november kl. 10.00-12.00 på Caféteatret, Hollendergata 8, Oslo.

 

Mangfold på scene, lerret og skjerm

en bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn

Skuespiller- og danseralliansen, Norsk Skuespillersenter og Norsk Skuespillerforbund har gleden av å invitere til bransjesamtale 18. november kl. 10.00-12.00 på Caféteatret, Hollendergata 8, Oslo.


Arrangementet er gratis å delta på og vil også streames live. Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du HER.


Det har i lengre tid vært fokus på mangfold i kulturlivet. Norsk kulturråd er koordinator for arbeidet med mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. 6. september i år kom daværende kulturminister Abid Q. Raja med Strategi for scenekunst 2021-2025. Mangfold, representativitet og økte muligheter trekkes der fram som sentralt for å styrke relevansen til scenekunsten. I tilskuddsbrevene til virksomheter som mottar midler fra Kulturrådet omtales et krafttak for mangfold.

For oss arrangører er denne bransjesamtalen et initiativ for å holde samtalen gående om hvordan vi som bransje kan bidra til at flere skuespillere med minoritetsbakgrunn får mer jobb. Vi ønsker å samle teater, film og tv-bransjen og sammen sette søkelyset på arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn. Hva kan bransjen gjøre for å bidra til økte jobbmuligheter? Hvordan jobbes det med dette i dag, hvilke erfaringer har skuespillere gjort seg og hva må endres? Hvorfor går det så sakte? Finnes det strukturelle hindringer som kan fjernes?


Spørsmålene vil bli belyst gjennom innledninger fra representanter for skuespillere, utdanning, teatersjefer, dramaturger, castere, filmregissører og -produsenter. Deretter vil dette diskuteres på scenen og med publikum.


Påmeldingsfrist mandag 15. november. Påmelding HER.


Updated: Nov 4, 2021

Kreativ administrator med ledererfaring, festivalsjef, produsent, foredragsholder og prosjektlederHva er din rolle innen kunst og kulturliv?


Prosjektleder og liveprodusent i musikkfeltet


Hvor lenge har du virket som kunstner/kulturarbeider i Norge?


Siden 2003 (18 år)


Hvilke saker brenner du for?

Representasjon og likestilling i musikkfeltet (kjønn, etnisitet, kulturelt og geografisk tilknytning)


Hvorfor er du medlem i INN?

Fordi verdiene til INN stemmer overens med mine egne og eget arbeid. Det er viktig at en slik organisasjon eksisterer for å løfte opp minoritetsstemmene, både politisk og aktivt.


Hvordan kan INN tjene deg?

På alle måter i mitt virke.


Hva er det beste og verste du har opplevd som kunstner/kulturarbeider i Norge?

Diskriminering på bakgrunn av etnisitet og kjønn.


Burde myndighetene foreta jevnlig kartlegging av strukturelt mangfold og etniske minoriteters situasjon i norsk kunst og kulturliv?

JA! Fordi det vil bidra til å synliggjøre hvor stort gapet er i realiteten. Dessuten vil det styrke synliggjøringen ved å bruke forskning.


Om du kunne endre direkte én sak i norsk kunst og kulturliv, hva ville det være?

Representasjon skal implementeres på alle plan i alle organisasjoner / bedrifter!


Hvilken sak eller situasjon i kulturlivet ville du endret direkte om du var kulturminister, institusjonsleder eller annen kulturleder med makt?

Ikke det beste, kanskje, men sannsynligvis kvotering av kvinner, minoriteter og andre minoritetsgrupper inn i organisasjoner (på alle plan!). Det er iallefall en start, så kan man jobbe med videreutvikling derfra.


Hva er din beskjed til den påtroppende kulturministeren?

Lytt til ALLE aktører, ikke bare de store - men også de små.bottom of page