top of page
image6.png

OM OSS

Foreningen INN - etniske minoriteter i norsk kulturliv ble stiftet 24. januar 2020 av Guro Sibeko, Nedin Mutic, Wendi Pendeza Kazonza, Grace Tabea Tenga, Nadine Constant Ouedraogo, Kaveh Tehrani, Ali Parandian og Monica Ngozichukwuka Ifejilika.

INNs første ordinære styre ble valgt i september 2020. I dag består styret av styreleder Michelle A. Tisdel, Sven Henriksen (nestleder), Sara Baban, Shanti Brahmachari, Neha Håbu-Naveen (sekretær), Achy Ouafik og varamedlemmer Grace Tabea Tenga, Kaveh Tehrani og Kevin Mbugua. 

HVEM ER INN?

  • INN - etniske minoriteter i norsk kulturliv, er en organisasjon for kunstnere og kulturaktører med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Våre medlemmer er profesjonelle utøvere, eller har tillitsverv eller arbeidsplass på kulturfeltet. Som etniske minoriteter regner vi personer med bakgrunn fra andre deler av verden enn Europa, norske nasjonale minoriteter og samer.

  • Inkludering innen kulturliv er ikke vår største utfordring, men vår største ubrukte mulighet. Gjennom påvirkningsarbeid, bevisstgjøring og opplæring arbeider INN systematisk for å øke tilgangen til kunst- og kulturlivet for personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

  • Vi ser at veien mot et reelt mangfoldig kulturliv med sunn og god representativitet MÅ skapes i samarbeid med oss.

  • INNs arbeid har klare sosiale, kulturelle og kommersielle fordeler for norsk kulturliv og for landet for øvrig. En god representativitet i norsk kultur, særlig på skapersiden, borger for kvalitet, er demokratisk byggende og bidrar til at Norge også i fremtiden vil være et land preget av samhold og felles forståelse.

INNs STYRE

Michelle.jpg

Styreleder, Michelle Tisdel

Michelle har jobbet som forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket i Oslo siden 2008, og har med dette opparbeidet seg lang erfaring i det norske kulturfeltet. Hun er utdannet sosialantropolog og har en doktorgrad fra Harvard University. Michelle har sittet åtte år i styret til Norsk folkemuseum og i Kulturrådets fagutvalg for Kulturvern. Hun sitter nå i styret for Museene i Akershus, og har allerede bidratt inn i det offentlige ordskiftet med tekster om antirasisme, mangfold og representasjon i kultur. 

Sven.jpg

Nestleder, Sven Henriksen

Sven er frilans skuespiller, dramatiker, sanger, samfunnsdebattant og lokalpolitiker. Han har organisasjonserfaring fra styret til Helgeland museum og SV Nordland, samt som vara i styret til Nordland teater. Sven har lenge vært en høyrøsta og tydelig stemme i det offentlige ordskiftet og er brennende opptatt av mangfold, representasjon, inkludering og kulturpolitikk. Det gjenspeiler seg også i kunsten han skaper, og i hans politiske engasjement. Sven sin arbeids- og aktivisterfaring på kulturfeltet spenner over flere tiår. 

INNs STYREMEDLEMMER

DSC02515.jpg

Achy Ouafik

Achy Ouafik har bred erfaring fra kulturfeltet og en bachelorutdanning i PR og kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Han er grunnlegger av NAKEN kulturmagasin, og har jobbet med kommunikasjon, sosiale medier og innholdsproduksjon for en rekke organisasjoner, blant annet Kirkens Bymisjon, Uncontaminated Oslo Fashion Art festival, Oslo World, Warner Music, SV, NOPA. I dag jobber som kommunikasjonskoordinator og sosiale medier- ansvarlig for CODA dansefestival, og sitter i styret til AKKS Oslo.  Solidaritet, mangfold og respekt står sterkt i Achys identitet og virke.

DSC02605.jpg

Neha Håbu-Naveen

Neha Håbu-Naveen jobber i dag som kulturkonsulent i Bydel Stovner, og har en mastergrad i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, nå Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes mastergrad handlet om hvordan globalisering kom til syne i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. Hun har tidligere sittet i styret til Norsk barnebokinstitutt, IBBY Norge og Telemarksforskning Neha er også barne- og ungdomsforfatter, og har tidligere jobbet som frilansjournalist.

Sara B.png

Sara Baban

Sara Baban er scenekunstner, samfunnsdebattant og aktivist, og er for tiden masterstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Masterprosjektet hennes tar utgangspunkt i det som skjedde rundt teaterforestillingen “Ways of seeing”, der hun både var medskaper og skuespiller. Kunst og politikk er uløselig knytta sammen i Saras virke, som arbeider med antirasistisk aktivisme. 

Shanti.jpg

Shanti Brahmachari

Shanti Brahmachari er scenekunstner, dramaturg og produsent, og har lang erfaring og fartstid i kunst- og kulturfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har hatt styreverv i bl.a. Riksteatret, Norsk Barnebokinstitutt og TrAP. Hun har vært leder av Norsk Skuespillersenter, kunstnerisk leder i British Council og scenekunstkonsulent i Kulturrådet. Shanti er i dag grunnlegger og kunstnerisk leder for TekstLab - en arena for å få fram nye stemmer, fortellinger og produksjoner i kunsten. 

INNs VARAER

DSC02369.jpg

Grace Tabea Tenga

Danser, kunstkritiker og skribent med krysskulturell kompetanse og brei erfaring fra formidlingsarbeid som ønsker å styrke det demokratiske ordskiftet. Grace er danser i Tabanka Dance Ensemble og har bakgrunn som danseansvarlig og miljøarbeider ved Furuset bibliotek og aktivitetshus, kunstkritiker i diverse medier og redaksjonssekretær i Klassekampen. Hun sitter i styret til FRI Oslo/Viken, African Students Association og Thrive Scandinavia. Grace studerer i dag profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. 

Kavhe T.jpg

Kaveh Tehrani

Kaveh er en norsk-iransk filmskaper. Han har skrevet og regissert kortfilmene 1994 (2010), Victor (2014) og The Manchador (2019). For disse han han vunnet priser ved flere internasjonale filmfestivaler, og er blitt vist på blant annet BBC Persian, France3 og NRK. I 1994 vant han en Amanda for beste kortfilm. 

I dag jobber Kaveh jobber med sin spillefilm debut og er samtidig aktiv som skuespiller. Kaveh er også styremedlem i Norske Filmregissører (NFR).

kevin.jpeg

Kevin Mbugua

Kevin er skuespiller, danser og koreograf. Han har deltatt på flere turneer som danser i Norge og utlandet, bl. annet som koreograf på Nico og Vinz sin Europa- og USA-turné. I 2011 startet han på NBX hvor han studerte teater ved Nordic Black Theatre. Ved siden av sitt virke som danser og skuespiller har Kevin arbeidet som låtskriver og vokalist i bandet KEVZTA. Bandet har blant annet spilt på Bylarm, MoldeJazz, Melafestivalen, Over Oslo og Oslo Afro Arts.

bottom of page