top of page

INN er invitert til NRK P2 mandag 17. januar 2022 for å bidra til programmet ARENA som sendes kl. 15.


Styreleder Michelle A. Tisdel vil dele perspektiver om mangfold i kulturlivet, arbeidet med å øke mangfold og hva vi tenker burde ha vært annerledes i norsk kulturliv.

Følg med programmet her https://radio.nrk.no/serie/arena


"Det nye programmet på NRK P2 skal ta for seg de viktigste diskusjonene og temaene fra norsk og internasjonalt kulturliv." Les mer her om ARENA

Gikk du glipp av arrangementet 5. november under Oslo World 2021? Se vidoen her!
I samarbeid med Oslo World Music sitt fagprogram «Rebels» på Internasjonalen, lanserte vi ny nettside, med en energisk og lærerik historie med eldre og unge «rebeller».


Panelet bestod av Khalid Salimi, styrets nestleder Sven Henriksen og Johanna Alem, og samtalen ble ledet av Uma Feed Tjelta.


Med tanke på at INN har blitt startet og bygget opp under en periode hvor det har vært vanskelig å treffes, var det ekstremt hyggelig med en fysisk lansering. Og å se et fullsatt lokale på vårt første arrangement, var uvurderlig.


Vi takker Oslo World og alle som deltok og som hørte på!Publikumet under lansering av INN 5. nov. 2021.

Khalid Salimi og Ammal A. Haj slår en prat etter arrangementet.

Panelet delte erfaringer om kulturliv og representasjon før og nå.

Nestleder Sven Henriksen hadde mye på hjertet!Høring - forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme


INN skal bidra til en høringsuttalelse. Send ditt innspill til styret per e-post innen 1. desember. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert.Fra høringsbrevet ...

Kunnskapsdepartementet sender forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme på høring. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2885688.

Departementet vil fastsette regelverket i forskrift. Forslaget til forskrift regulerer blant annet formålet med tilskuddsordningen, kriterier for hvem som kan få tilskudd og føringer for hvordan søknader skal vurderes. Departementet foreslår også å endre navn på tilskuddsordningen for å tydeliggjøre at ordningen også omfatter organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.

Les mer her

bottom of page