top of page

Høring + Kunnskapsdepartementet ...

Høring - forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme


INN skal bidra til en høringsuttalelse. Send ditt innspill til styret per e-post innen 1. desember. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert.Fra høringsbrevet ...

Kunnskapsdepartementet sender forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme på høring. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2885688.

Departementet vil fastsette regelverket i forskrift. Forslaget til forskrift regulerer blant annet formålet med tilskuddsordningen, kriterier for hvem som kan få tilskudd og føringer for hvordan søknader skal vurderes. Departementet foreslår også å endre navn på tilskuddsordningen for å tydeliggjøre at ordningen også omfatter organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.

Les mer her

3 views0 comments

Comments


bottom of page